MZDiZ w Wołominie

Mapa serwisu MZDiZ w Wołominie


 1. Zaproszenie przegląd
 1. Zaproszenie przegląd
 1. Formularz ofertowy- konserwacja monitoringu
 1. Zaproszenie do złozenia oferty II
 1. Rejestr umów
  1. 2015 rok
  2. 2016 rok
 1. Archiwum
  1. Archiwum 2012
  2. Archiwum 2013
 1. Urząd
  1. Statut Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni
  2. O jednostce
 1. Akty prawne
  1. ZARZĄDZENIE Nr 20./2013 Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie z dnia 21 czerwca 2013 roku
  2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  3. Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  4. Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 1. Instrukcja
  1. Instrukcja korzystania ze strony głównej Easy-BIP
 1. IPU korekta
 1. Aktualności
  1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wołomin za 2014 rokNew article
  2. ODBIÓR ŚMIECI
  3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2016 rok.
  4. Przedłużenie terminu konsultacji "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2016 rok"
  5. Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego
  6. Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
  7. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU DRÓG I ZIELENI z dnia 25.02.2013 roku
  8. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  9. INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE
  10. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT
  11. WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ LUB OBIEKTÓW NIE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ LUB POTRZEBAMI RUCHU
  12. WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
  13. WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  14. Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie
  15. Uchwałą_program opieki nad zwierzętami
  16. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - CMENTARZ WOŁOMIN
  17. Akcja Zima 2013/2014
  18. test
  19. KONSULTACJE DOT. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 2015
 1. Oferty pracy
  1. Aktualne
  2. Unieważnione
  3. Rozstrzygnięte
 1. Zamówienia publiczne
  1. do 30 000 EUR
  2. od 30 000 EUR
 1. Fo
 1. Zaproszenie przegląd
Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP