MZDiZ w Wołominie

Fo

2015-02-24 14:55:38 » Kamil Kowalczeko


(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na :

….....................................................................................................................................................................................

Wykonawca: ...................................................................................................................................................

adres: ….....................................................................................................................................................................

tel/fax: ….....................................................................................................................................................................

składam niniejszą ofertę:

I/. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę :

Wartość netto w zł za hektometr:....................................................,

VAT .................%, kwota podatku w zł. …................................,

Wartość brutto w zł za hektometr:....................................................,

II/. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENI A …...........................,

III/. WARUNKI PŁATNOŚCI: …........................................................,

IV/. OŚWIADCZAMY , że:

- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

V/. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

- ...........................................................................................................................................

VI/. OFERTA LICZY ............STRON

..............................., dnia .....................................

…..................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik:

Rejestr zmian
ID Przedmiot Data Autor
1 Fo 2015-02-24 02:55 Kamil Kowalczeko
Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP