MZDiZ w Wołominie

Ogłoszenie o wyniku naboru "Specjalista ds. BHP i ppoż"

2012-10-08 14:57:14 » Administrator BIP


Dyrektor Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MZDiZ w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty ds. BHP i ppoż wyłoniono kandydata do zatrudnienia Pana Jarosława Konowrockiego  zamieszkałego w Brzezinach gm. Halinów.

Nr. postępowania: ZP/12/2012

2012-10-08 23:16:58 » Administrator BIP


Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2013 r.

Nr. postępowania: ZP/04/2012

2012-10-08 23:33:03 » Administrator BIP


Remont nawierzchni ulic na terenie Gminy Wołomin
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Kin Dariusz, ul. Warszawska 211/2,
    05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.
  • Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 751769,97 PLN.

Nr. postępowania: ZP/05/2012

2012-10-09 23:27:50 » Administrator BIP


Dostawa kostki brukowej-betonowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych oraz materiałów budowlanych

Nr. postępowania ZP/DO/4/2012

2012-10-27 00:02:14 » Administrator BIP


Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług brukarskich.
Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia firmie MAN-BRUK, ul. Warszawska 13/6; 05-200 Wołomin.

Nr. postępowania: ZP/07/2012

2012-10-29 20:46:54 » Administrator BIP


Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soli drogowej DR z antyzbrylaczem, o granulacji 2-5 mm w ilości szacunkowej 600t luzem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Nr. postępowania ZP/DO/5/2012

2012-10-30 17:42:05 » Administrator BIP


Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę piasku do mieszanki piaskowo-solnej i do uzupełnienia skrzyń w ilości szacunkowej 1500 t.
Uzasadnienie: Wartość oferty, która wpłynęła przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nr. postępowania ZP/DO/23/2012

2012-11-13 23:49:05 » Administrator BIP


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem równiarki samobieżnej

Nr. postępowania ZP/DO/24/2012

2012-11-20 11:48:20 » Katarzyna Mikuli


wybór najkorzystniejszej oferty

Nr. postępowania ZP/DO/25/2012

2012-11-20 15:16:27 » Katarzyna Mikuli


Dostawa materiałów do bieżącej konserwacji dróg.

Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP