MZDiZ w Wołominie

ZARZĄDZENIE Nr 20./2013 Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie z dnia 21 czerwca 2013 roku

2013-07-01 10:08:46 » Katarzyna Mikuli


ZARZĄDZENIE Nr 20./2013 Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie z dnia 21 czerwca 2013 roku  w sprawie regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania  egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie

ZARZĄDZENIE Nr 20./2013 Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2011-01-12 22:53:55 » Administrator BIP


Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

2011-01-15 15:27:31 » Administrator BIP


Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej.

Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

2011-01-15 15:29:07 » Administrator BIP


Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.

Bookmark and Share

Valid XHTML & CSS

www.bip.gov.pl

Powered by eZ Publish® open source content management system and development framework.
www.easy-bip.pl

2010-2012 © Easy-BIP